Rolniku! 2 kluczowe rzeczy, których nie wiesz o swojej glebie

Przez ostatnie 20 lat w ramach programu Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski prowadzone były badania gleb w ponad 200 punktach pomiarowych w całym kraju, być może nawet w Twoim gospodarstwie. Celem programu była ocena stanu gleb oraz zmian jej właściwości jakie zachodzą na przestrzeni lat. Od początku istnienia program był realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Być może zadajesz sobie pytanie: jaką korzyść możemy dziś wyciągnąć z tych 20 lat badań i analiz? Jest kilka niepokojących wniosków, które dają do myślenia i rodzą kolejne pytania: czy możemy zmienić tę sytuację o, której za chwilę przeczytasz?

Próchnica wrogiem – ale tylko dentystów

Jak wykazały wyżej wspomniane analizy, poziom zawartości próchnicy w glebie nie uległ zasadniczym zmianom na przestrzeni ostatnich 20 lat. Cały czas duży odsetek stanowią profile o zawartości średniej i niskiej (razem ponad 65%). Sytuacja wydaje się być nienajlepsza, tym bardziej, że zawartość materii organicznej (próchnica) to kluczowy czynnik decydujący o właściwościach fizykochemicznych i biologicznych ziemi. Wysoka zawartość próchnicy oznacza stabilność struktury gleby, zmniejszenie podatności na degradację, zdolność do utrzymywania stałego pH a przede wszystkim większe plony.  Można rzec, że próchnica to zmora dentystów, ale najlepszy przyjaciel nas rolników.

Kwaśne gleby – kwaśne miny

Mowa tutaj oczywiście o zbyt kwaśnej glebie, czyli takiej, której pH jest na poziomie znacznie mniejszym niż 5,5. Bardzo niekorzystnym faktem jest, że jak wykazały omawiane tutaj badania, udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w Polsce jest bardzo znaczący i stanowi ponad 50% wszystkich upraw. Świadczy to o ogólnym zakwaszeniu gleb, które na dłuższą metę  nie pozwala na prawidłowy rozwój roślin – m.in. przez szybkie wymywanie składników odżywczych z ziemi oraz szereg innych negatywnych efektów. :Lista konsekwencji jest pokaźna, co prowadzi nas do prozaicznego wniosku, że kwaśne gleby to kwaśne miny na twarzach nas rolników.

Odwrócić złą kartę

Finalnym wnioskiem z omawianych tutaj badań jest stwierdzenie, że wyżej opisane problemy, czyli niedostatek próchnicy i zakwaszenie gleb to najpoważniejsze problemy z jakimi zmagają się  polscy rolnicy. Odpowiedzią na te oraz inne problemy są nowoczesne nawozy organiczne Fertikal. Nasze produkty budują próchnicę gleby, nie wymywają gleby ze składników odżywczych oraz nie zakwaszają jej. To wszystko przekłada się na zdrowszą żywność, którą produkujemy oraz na nasze zaoszczędzone pieniądze. Nigdy nie wydasz już ani złotówki na nieudane, nieefektywne nawożenie lub wapnowanie. Od dziś Twoja ziemia może stać się własnym, samoregulującym się systemem, w którym zapomnisz o problemach jakie wskazały omawiane przez nas badania.

 

Nawóz organiczny

 

Żródło: http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/

Napisz komentarz