Nawożenie drzewek Bożonarodzeniowych nawozem organicznym Fertikal a ich wzrost wartości handlowej

Nawożenie drzewek Bożonarodzeniowych nawozem organicznym Fertikal a ich wzrost wartości handlowej

Każdy kto uprawia drzewka Bożonarodzeniowe czy drzewka iglaste (świerk pospolity, jodła, świerk srebrzysty i inne …),  w swoim ogrodzie lub na plantacji chciałby by były okazem cieszącym oko. By wybarwienie igieł było ciemne pokryte żywicą nasączoną olejkami eterycznymi, która w słoneczne dni roztacza woń, czy też po przeniesieniu do domu swoim zapachem cieszyła przez długi czas swoich domowników.

Ponadto istotnym elementem drzewek iglastych jest gęstość igieł na poszczególnych gałęziach, a szczególnie tych położonych najniżej.

W konsekwencji uzyskujemy określoną wartość drzewka i możemy w wyniku jego sprzedaży osiągnąć określony dochód. Zależy to jednak od wielu czynników.

Jednym z istotnych, głównych czynników mających bezpośredni wpływ na wygląd naszych drzewek iglastych jest odpowiedni poziom ich odżywienia. W zależności od zasobności gleby, wygląda to bardzo różnie i w konsekwencji wyrastają drzewka daleko od naszych oczekiwań.

Można to zmienić, uzupełniając brakujące składniki pokarmowe oraz regulując pH gleby nawozem organicznym FERTIKAL, tak by rośliny pobrały jak najwięcej im potrzebnych składników pokarmowych. A dobrze odżywione rośliny będą zdrowe i mniej podatne na szkodniki i negatywne czynniki atmosferyczne.

Dostarczenie do gleby substancji organicznej i wapnia w formie nawozu Fertikal umożliwi rozwój grzybów będących w mikoryzie z drzewkami, a tym samym drzewka będą mogły łatwiej i w większym zakresie pobrać składniki pokarmowe. Możliwość pobrania makro i mikroelementów umożliwi roślinom prawidłowy rozwój co w konsekwencji pozwoli uzyskać dłuższą trwałość roślin jak również wcześniej osiągnąć oczekiwany wzrost roślin o określonych cechach handlowych.

Drzewka o odpowiednim ubarwieniu i gęstym uigleniu, charakteryzujące się intensywnym i długotrwałym zapachem będą dłużej utrzymywały swój wygląd w warunkach domowych.

Za takie drzewka można oczekiwać wyższej ceny co w konsekwencji przełoży się na wyższy dochód z uprawy.

Dzięki temu możliwe jest do osiągnięcia zadowolenia zarówno Klienta jak również Producenta drzewek Bożo Narodzeniowych.

Jako efekt uboczny w przypadku nawożenia świerka pospolitego nawozem Fertikal i umieszczeniu go w domu można uzyskać podwyższenie odporności organizmu domowników w wyniku inhalacji naturalnymi olejkami eterycznymi z tego drzewka.

Podsumowując wpływ nawożenia Fertikalem na wzrost wartości handlowej drzewek, możemy osiągnąć w wyniku:

Nawóz organiczny gwiazdka bożonarodzeniowa

Poprawy ubarwienia igliwia,
Gęściejszego uiglenia,
Dłuższej trwałość drzewek,
Intensywniejszego zapachu,
Wyższej intensywności mikoryzy drzewek,
Wyższych przyrostów rocznych,
Mniejszego porażenie patogenami grzybowymi,
Mniejszej podatność na szkodniki,
Wyższa odporność na susze i nadmierne opady,
Wyższej cenie,
Wyższy dochód.

Poziom nawożenia nawozem Fertikal należy dostosować do aktualnej zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz do wartości pH gleby.

Napisz komentarz