Jak stosować Fertikal?

NAWOŻENIE SIEWNE


Najlepszą metodą stosowania nawozu Fertikal jest wysiew nawozu wraz z wysiewem materiału siewnego. W tej metodzie wysiewu nawóz Fertical będzie znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie nasion, gdzie zostanie uregulowane pH gleby oraz w procesie humifikacji i mineralizacji będą uwalniane składniki pokarmowe w trakcie całego okresu wegetacji.

Konieczne jest przykrycie glebą nawozu Ferikal lub wymieszanie go z wierzchnią warstwą gleby.

NAWOŻENIE PRZEDSIEWNE

W innej metodzie wysiewu nawozu Fertikal po okresie zimowym gleba zostaje poddana zabiegom uprawowym przygotowującym glebę do siewu. Jeśli nie ma możliwości wysiewu w trakcie siewu nasion to można wysiewać nawóz za jednym przejazdem agregatem uprawowym tuż za talerzami uprawowymi lub zębami – stopami kultywatora a przed wałami ugniatająco spulchniającymi.

Podstawową zasadą stosowania nawozu Fertikal jest by wymieszać go z wierzchnią warstwą gleby tak by już młode rośliny miały dostęp do składników pokarmowych.

W sytuacji gdy nawóz Fertikal zostanie wysiany pod orkę siewną to zostanie wprowadzony za głęboko i rośliny w początkowej fazie wzrostu nie będą miały dostępu do niego.

NAWOŻENIE POGŁÓWNE

W sytuacji gdy zdecydujemy się zasilić plantację – uprawę już będącą w okresie wegetacji to przede wszystkim należy nawóz Fertikal stosować w dni pochmurne najlepiej przed deszczem w łan o wysokości minimum 10 cm. Optymalnie jest by łan pokrywał całą glebę w miejscu wysiewu nawozu.

W sytuacji gdy roślinność nie osłania gleby, należy zastosować siewniki do podsiewu z redlicami talerzowymi. Co pozwoli na umieszczenie nawozu Fertikal na głębokość 4-8 cm.

Wymieszanie nawozu Fertikal z glebą pozwoli na ograniczenie strat składników pokarmowych jak również zainicjowanie procesu mineralizacji i humifikacji substancji organicznej w nim zawartej.

Jakie dawki stosować?

Podstawową kwestią która zadecyduje o ilości wysiewu nawozu Fertikal jest stan fizykochemiczny gleby określany odczynem pH i zawartością składników pokarmowych oraz zawartością próchnicy.

By uzyskać powyższe informacje należy pobrać próbki gleby i poddać je analizie w stacjach chemiczno rolniczych lub akredytowanych laboratoriach w Polce lub na terenie Unii Europejskiej.

Kolejnym krokiem w podejmowaniu decyzji o ilości wysiewu jest dobór rośliny uprawnej. W zależności od stanu fizykochemicznego gleby należy dobrać rośliny uprawne które mogą w takich warunkach wydać zadowalający plon przy wsparciu nawożeniem organicznym w postaci nawozu Fertikal.

Kiedy pojawią się efekty nawożenia nawozem Fertikal?

Efekt nawożenia organicznego nawozem Fertikal będzie zauważalny i odczuwalny już w pierwszym roku, ale aby podnieść poziom zawartości składników pokarmowych w glebie należy systematycznie zasilać glebę w substancję organiczną tak by mikroorganizmy glebowe miały cały czas możliwość przetwarzania jej na związki humusowe – próchnicę, a następnie w procesie mineralizacji udostępniały składniki pokarmowe roślinom.

Transport i logistyka

Nasze nawozy dostarczane są na terenie całej Polski. Zamówienia hurtowe przesyłane są na paletach w workach 600 kg oraz 1200 kg. Zamówienia detaliczne przesyłane są w workach po 20kg oraz 25 kg za pośrednictwem kuriera.

ZAMÓWIENIA CAŁOSAMOCHODOWE POWYŻEJ 24 TON – TRANSPORT GRATIS.

Już dziś skontaktuj się w celu uzgodnienia istotnych szczegółów, wielkości oraz terminu dostawy. Obfity plon tylko z Fertikalem!

Zadzwoń
(+48) 693 968 191
Napisz
info@fertikal.pl