Jak działa Fertikal?

Proces produkcji

Fertikal jest nawozem organicznym wieloskładnikowym składającym się w 100% z certyfikowanej substancji organicznej roślinnej i odzwierzęcej z dodatkiem związków wapna.

Mieszanina niniejszych substancji kolejno poddawana jest procesom jak na załączonej grafice. Ostateczna forma nawozu to pellet 4-5mm.

proces-produkcji-fertikal-nawoz-organiczny

Działanie

W początkowej fazie grudki nawozu Fertikal pobierają wodę z powietrza i gleby. Następnie pęcznieją i rozpadają się na mniejsze grudki, które z kolei są poddawane oddziaływaniu substancji chemicznych i organicznych znajdujących się w wodzie i glebie. Po odpowiednim uwilgotnieniu nawozu Fertikal związki wapna oddziaływają na środowisko glebowe okalające grudki nawozu, regulując tym samym pH gleby. W glebie znajdują się również różnorodne mikroorganizmy, które korzystając z okazji oddziaływają na grudki nawozu, uaktywniają proces humifikacji i mineralizacji.

Zmineralizowana substancja organiczne w postaci jonów, w odpowiednim pH gleby, jest dostępna dla roślin.

Natomiast część substancji organicznej zostaje wykorzystana jako pokarm dla mikroorganizmów glebowych, które z kolei po obumarciu podlegają procesom mineralizacji i humifikacji.

W procesie humifikacji powstaje gama związków organicznych, które stanowią podstawę do tworzenia struktury gruzełkowatej w glebie. Niniejsza struktura reguluje stosunki wodno powietrzne jak również równowagę pomiędzy mikroorganizmami tlenowymi i beztlenowymi.

PEŁNIA PLONU I HARMONIA GLEBY

Gdy stan równowagi jest osiągnięty i poziom próchnicy jest wysoki około 5% możemy mówić że gleba osiągnęła równowagę i procesy glebotwórcze przebiegają w odpowiednim kierunku, a roślinom dostarczane są niezbędne składniki pokarmowe w odpowiednich proporcjach co zapewnia im prawidłowy wzrost i rozwój, a tym samym wysoki plon.