Międzynarodowy Dzień Rzepaku Eurorzepak 2017 Minikowo, 18 maja – część 1 targi

Program:
10.00-10.30  Wprowadzenie do debaty – innowacje w wykorzystaniu śruty rzepakowej, prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
„Biopaliwa jako kluczowy czynnik rozwoju i opłacalności uprawy rzepaku w Polsce i Unii Europejskiej”
– Adam Stepień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

10.30-11.00  Europejskie doświadczenia współpracy rolników, nauki i biznesu w produkcji rzepaku, goście zagraniczni
11.00-12.30  Debata – Europejskie źródła białka, w tym śruta rzepakowa jako alternatywa dla importu soi, prowadzenie Karol Bujoczek, top agrar Polska
12.30 Przerwa kawowa
12.30 Prezentacja grup operacyjnych w trakcie tworzenia z województwa kujawsko-pomorskiego, stoiska wystawowe
13.00 Zwiedzanie pól doświadczalnych – rzepak, rośliny bobowate, maszyny rolnicze oraz z firmy zajmujące się profesjonalną ochroną roślin

Goście Eurorzepak 2017

Imię i nazwisko

Instytucja

Krzysztof Ardanowski

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bogusław Rzeźnicki

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Iwona Gilewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

Kierownik Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział w Poznaniu

Prof. dr hab. Edward Gacek

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU)

Adam Stępień

Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Wojciech Mojzesowicz

Przewodniczący  Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

Juliusz Młodecki

Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Beata Kaliska

Dyrektor Stacji Doświadczalnej  Oceny Odmian w Chrząstowie

Ryszard Kierzek

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Andrzej Kinderman

Wicestarosta Nakielski

Eugeniusz Taraska

Lechpol Sp. z o.o.

Karol Bujoczek

Redaktor naczelny czasopisma TopAgrar

Zofia Pucek

Prezes Zarządu Agro Profil

Phillippe Dusser

EOA European Oilseed Alliance – Francja

Dieter Bockey

UFOP Union zur Forderung von Oel und Protein Pflanzen – Niemcy

Matt Culley

NFU National Farmers Union – Anglia

Karolis Klikunas

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Darius  Klikunas

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Zigmas Aleksandravicius

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

Stanislav Vojtkievicius

Lithuanian Grain Growers Association – Litwa

  

Międzynarodowy Dzień Rzepaku Eurorzepak 2017 - Minikowo, 18 maja

Napisz komentarz