Dlaczego należy stosować nawożenie organiczne gleby w okresie konwersji na system produkcji ekologicznej?

Okres konwersji jest bardzo trudny zarówno dla Rolnika, jak również na gruntach rolnych, co powoduje, że wielu rolników odchodzi od systemu produkcji ekologicznej z powrotem do systemu produkcji konwencjonalnej.

Dlaczego tak się dzieje i gdzie leży bezpośrednia przyczyna?

Skutkiem trudnej sytuacji na gruntach rolnych są niższe plony, często nawet o 70% w stosunku do dotychczas przeciętnie uzyskiwanych na tych gruntach. Dodatkowo jakość tychże plonów pozostawia wiele do życzenia, gdyż następuje w okresie wegetacji roślin silne porażenie upraw patogenami grzybowymi oraz nasila się występowanie szkodników. W konsekwencji rolnik pozostaje bez plonu towarowego który może sprzedać za rozsądną cenę. Sytuacja w drugim, trzecim i kolejnych latach się poprawia. W czwartym roku można mówić już o plonie ekologicznym ale jeszcze nie najwyższej jakości i w ilości zazwyczaj poniżej przeciętnej.

Jeśli Rolnik nie dysponuje rezerwami finansowymi, to trudno taki okres przetrwać.

Ale czemu tak się dzieje?

W systemie konwencjonalnym chodzi przede wszystkim o chemiczne odżywienie roślin, które zapoczątkował Lebieg w 1830 roku. Natomiast system ekologicznej produkcji polega na odżywieniu roślin przez ekosystem gleby. I to od jego zasobności, od równowagi mikrobiologicznej zależy w jakim stopniu rośliny będą odżywione a w konsekwencji, jaki wydają plon i jakiej jakości.

Jednakże podstawą obu systemów produkcji jest uregulowane pH gleby, które powinno być zbliżone do obojętnego, najlepiej w okolicach wartości 6,5. Oczywiście punktem wyjścia jest konkretna roślina uprawna i tę wartość należy dopasować do jej wymogów.

Dlaczego zatem taki drastyczny spadek plonów?

W okresie przestawiania, następuje uruchomienie i/lub zintensyfikowanie procesów mikrobiologicznych uczestniczących w humifikacji materii organicznej oraz jej tylko częściowej mineralizacji. Mikroorganizmy glebowe dla intensywnego namnażania potrzebują składników pokarmowych, których również rośliny potrzebują do wzrostu i rozwoju. Więc konkurują o te składniki pokarmowe i najprościej rzecz ujmując, rośliny w okresie przestawiania głodują, nie są w pełni odżywione, dlatego ich słaba kondycja stwarza optymalne warunki do rozwoju patogenów grzybowych i rośliny są atrakcyjne dla szkodników. Konkurencja jest tym ostrzejsza im niższy jest poziom próchnicy w glebie, a ten najlepiej jak by sięgał poziomu powyżej 5%.

Dopiero po osiągnięciu równowagi mikrobiologicznej można mówić o możliwości produkcji wysokiej jakości plonu o wartości charakterystycznej dla zasobności danego siedliska.

Jest to jednak możliwe w sytuacji, gdy stosujemy nawożenie organiczne, które zaspokoi potrzeby mikroorganizmów glebowych i roślin.

Okres konwersji może być mniej dotkliwy dla sytuacji ekonomicznej gospodarstwa jeśli Rolnik się do niego odpowiednio przygotuje. Chodzi o intensywne nawożenie organiczne przed okresem przestawiania i w jego trakcie. Pozwoli to na kumulację składników pokarmowych o szerokim spektrum, które zaspokoją potrzeby rozwoju mikroorganizmów glebowych i roślin w tym trudnym okresie.

Ponadto intensyfikacja procesów humifikacji w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu próchnicy w glebie spowoduje złagodzenie skutków okresu przestawiania i uzyskanie wyższych plonów o zadowalającej jakości.

Ekspert Fertikal

 

Napisz komentarz